TYR

DISCOS

Tyr-Hipokrisia-Frontal

Hipokrisia

Año: 2006

Sello: Mox Records – Avispa

disco_alhandal_tyr_2001

Tyr

Año: 2002

Sello: Dynamo Records